CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ HẠ TẦNG PHÂN KHU 1.1 zeit RIVER COUNTY 1 THÁNG 03/2020

Cập nhật hình ảnh hạ tầng phân khu 1.1 zeit RIVER COUNTY 1 tháng 03/2020

Các kỹ sư và nhân viên công trường vận động trước khi bắt đầu làm việc 

Các mảng bụi rậm đã được dọn sạch và mặt bằng đã được san lấp

 

 

 

Relate Project Status

Cập nhật tiến độ dự án phân khu 1-1 zeit River County 1 tháng 10/2020 Ảnh - VGSI: Các công… read more
Cập nhật tiến độ dự án phân khu 1-1 zeit River County 1 tháng 9/2020 Tính đến hiện tại, dự… read more
Cập nhật tiến độ hạ tầng phân khu 1-1 zeit River County 1 đến tháng 7/2020 Hệ thống thoát nước… read more
Cập nhật hình ảnh hạ tầng phân khu 1-1 zeit River County 1 tháng 06/2020. Mặt bằng đang được cán… read more
Cập nhật hình ảnh hạ tầng phân khu 1.1 zeit River County 1 tháng 05/2020 Hạ tầng đang trong quá… read more
Cập nhật hình ảnh hạ tầng phân khu 1.1 zeit RIVER COUNTY 1 tháng 04/2020 Xe công trường đang hoạt… read more
Ngày 3 tháng Hai vừa qua, chủ đầu tư VGSI đã tiến hành triển khai hạ tầng của phân khu… read more