CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ HẠ TẦNG PHÂN KHU 1.1 zeit RIVER COUNTY 1 THÁNG 03/2020

Cập nhật hình ảnh hạ tầng phân khu 1.1 zeit RIVER COUNTY 1 tháng 03/2020

Các kỹ sư và nhân viên công trường vận động trước khi bắt đầu làm việc 

Các mảng bụi rậm đã được dọn sạch và mặt bằng đã được san lấp

 

 

 

Relate Project Status

Ngày 3 tháng Hai vừa qua, chủ đầu tư VGSI đã tiến hành triển khai hạ tầng của phân khu… read more