Tăng tính kết nối của khu Nam Sài Gòn với những quận trung tâm thông qua dự án những cây cầu chính

 • Nguyễn Khoái

  nối

  Quận 7 và Quận 4

 • Rạch Dĩa, Thủ Thiêm 3, Thủ Thiêm 4

  nối

  Quận 4, Quận 7 với Quận 2

 • Bình Khánh, Phước Khánh

  nối

  Nhà Bè với Cần Giờ